tamsumoingay.com

Bài viết 05/2017

Một nguyện vọng chính đáng (phần 3)

Mọi việc tưởng đã kết thúc, nào ngờ ngày 6-4-1991, Tòa án nhân dân tối cao bản kháng nghị số 22/KNDS quyết định “kháng nghị bản án phúc thẩm dân sự số 63 ngày 30-10-1990 của tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội, xử việc đòi nhà cho thuê giữa ông Nguyễn Mạnh Khiết ủy quyền cho vợ - chồng bà Nguyễn Thị Thoan với anh Đỗ Văn Sơn”. Tiếp sau đó ngày 25-9-1991, ông Phạm Hưng...