tamsumoingay.com

Bài viết 07/2017

Nanocurcumin bán ở đâu?

  Ngày nay có rất nhiều trung tâm ra đời để nghiên cứu , sản xuất ứng dụng các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng  phục vụ sức khỏe của con người. Các sản phẩm này là kết quả nghiên cứu của các giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học của các Viện nghiên cứu. Trong số đó Nano Curcumin là sản phẩm được nhiều người tin dùng lựa chọn. Và câu hỏi nanocurcuin bán ở đâu vẫn là thắc mắc...