tamsumoingay.com

184 Hỏi Tại sao Phật giáo đề xướng ăn chay

184. Hỏi: Tại sao Phật giáo đề xướng ăn chay?
Đáp: Người ăn thịt có dục niệm nặng nề, còn người ăn chay thì dục niệm nhẹ hơn. Chúa Jesus không nhất định dạy người ta ăn chay; có một số tôn giáo nói rằng: “Tất cả loại sanh linh đều là để chuẩn bị cho con người, cho nên, người ăn thịt là lẽ công bằng trong trời đất (thiên công địa đạo).” Nhưng đạo Phật thì chủ trương với tinh thần đồng thể đại bi, rằng, xem tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, cho nên chủ trương không sát sanh và bảo hộ sinh mạng.
27/04/2019
1 bình luận:
Nguyễn Thanh Đạm
27-04-2019, 02:23:26
Khi học Phật, con mới biết được mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, nên con Nguyện chư Bồ Tát chư Phật, gia hộ cho con không ăn thịt chúng sanh nữa.

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *