tamsumoingay.com

Bây giờ mới thật sự hiểu câu nói của lời Chúa Sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi

Bây giờ mới thật sự hiểu câu nói của lời Chúa: "Sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi".
Đang tắm biển thấy Chúa thoi thúc phải nói về Chúa cho một người thân của một con cái Chúa. Cảm ơn Chúa là chị ta bằng lòng tiếp nhận Chúa sau khi nghe cắt nghĩa về Chúa nơi biển và tất cả các anh chi em con cái Chúa cùng nắm tay lại ngay dưới biển để hướng dẫn người chị em này tin Chúa.
(Một kỷ niệm làm chứng về Chúa tại Hong Kong)
28/06/2019
2 bình luận:
Dung Phan
28-06-2019, 05:31:27
Amen !
Nhàn Võ Thanh
28-06-2019, 05:31:27
AMEN

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *