tamsumoingay.com

ĐẸP HƠN KIỀU Truyện vui sưu tầm Trên toa khách của một chuyến tâu hỏa có hai nhà thơ ngồi tán truyện

ĐẸP HƠN KIỀU
" Truyện vui sưu tầm "
Trên toa khách của một chuyến tâu hỏa có hai nhà thơ ngồi tán truyện kiều. Một anh ngâm nga : " ... Hoa cười ngọc thốt đoan trang
Mây thua nước tóc tuyết nhường mầu da "
Tuyệt ! Như thế mới là đẹp, đẹp mỹ mãn luôn !
Anh thứ hai tiếp : " Hoa ghen đua thắm liễu hờn kém xanh.. ". Đúng là đẹp hết chỗ chê ! Ước gì mình lấy được Thúy Kiều xong thì chết luôn cũng thỏa ! "
Bỗng có một bà cụ ngoài bảy mươi tuổi ngồi bên liền bảo : Nói khí không phải, các chú đừng chạnh lòng. Các chú thà lấy tôi còn đẹp hơn nhiều !
Hai nhà thơ chố mắt : Bà cụ nói lẩm cẩm thế !
Bà cụ đáp lại : Chả lẩm cẩm chút nào ! Thúy kiều mà còn sống đến nay cũng hơn hai trăm năm rồi. Làm sao đẹp bằng tôi được?
- ....! !
14/04/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *