tamsumoingay.com

Khi đứng trước sông biển lòng người bị xáo trộn bị phấn khích

Khi đứng trước sông biển lòng người bị xáo trộn bị phấn khích. Sao lòng dân đảo điên như con thuyền cập bến. Hãy đồng lòng tinh thần chánh trực, cùng nhau ra khơi xa -_dù những cơn sóng nội các biến chất trong cơn gió vỗ bập bềnh, vận nước ta đang nguy nan. Riêng một người anh hùng TRẦN HUỲNH DUY THỨC thao thức tuyệt thực vì non sông nước Việt mai sau. Hãy trả lại anh về với tự do, với tâm hồn chính nghĩa.
09/09/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *