tamsumoingay.com

Mình là mình ghét nhất ai nợ tiền mình lại còn quát mình nhớ vừa có ông anh quát bảo sao mày k qua đ

Mình là mình ghét nhất ai nợ tiền mình lại còn quát mình nhớ...vừa có ông anh quát bảo sao mày k qua để tao trả nợ ah...??? Trả nợ mà dễ như thế ai mất công khổ sở cho nợ làm gì...cứ từ từ đấy khi nào e cần tiền thì em qua...!!!Mình là mình ghét nhất ai nợ tiền mình lại còn quát mình nhớ...vừa có ông anh quát bảo sao mày k qua để tao trả nợ ah...??? Trả nợ mà dễ như thế ai mất công khổ sở cho nợ làm gì...cứ từ từ đấy khi nào e cần tiền thì em qua...!!!
09/10/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *