tamsumoingay.com

Nếu sự tiến hóa có thể biến 1 con vật giống như 1 con khỉ biến thành 1 con người thì sự phục hưng cũ

Nếu sự tiến hóa có thể biến 1 con vật giống như 1 con khỉ biến thành 1 con người thì sự phục hưng cũng có thể biến 1 nền văn hóa căn bản thành 1 nền văn minh lớn.
Tại sao trí thức Việt cứ ngồi than thở oán trách rằng nền văn minh lúa nước không được to lớn như nền văn minh Tây Phương mà không tự mình đi nghiên cứu, khai sáng, phục hưng nó nên một nền văn minh lớn của thời đại? Ôm quá khứ để khóc hận sẽ không làm ra 1 sự tích gì cho tương lai. Nhưng đứng lên học lấy quá khứ để khai sáng tương lai thì sẽ nhìn thấy kỷ nguyên ánh sáng.
21/07/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *