tamsumoingay.com

NGÀY MÙA Gió thối thông reo vút cánh đồng Tranh vàng lúa gọi vẫy nhà nông Chim muôn vỗ cánh se hồn m

NGÀY MÙA!!! Gió thối thông reo vút cánh đồng Tranh vàng lúa gọi vẫy nhà nông Chim muôn vỗ cánh se hồn mộng Vạn thú quây quần thỏa nhớ trông Xóm cạnh về đêm tràn nhựa sống Làng kề trở sáng rực đằng đông Dân làng nhộn nhịp tung trời lộng Cảnh vật hồn nhiên rợp nắng hồng./. Phan Hồng, ngày 01/05/2016
12/08/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *