tamsumoingay.com

NGÔI NHÀ Trí Tuệ Nơi chúng tôi được cùng nhau vui chơi học tập trải nghiệm chia sẻ

NGÔI NHÀ Trí Tuệ- Nơi chúng tôi được cùng nhau vui chơi, học tập, trải nghiệm, chia sẻ?
Cảm ơn BĐH, các nhà Nhân ái, những người đã đồng hành cùng dự án nhân văn này
Cảm ơn các bạn pv đã lưu lại.
(Ảnh bài viết về NNTT tại Thanh Tiên- Thanh Chương
Ảnh 1: buổi học tiếng Anh cùng giáo viên nước ngoài, cô Gloria
Ảnh 2,3: buổi chia sẻ về chuyên đề kỹ năng sống)
http://baomoi.com/doc-dao-ngoi-nha-tri-tue-…/c/28364546.epi…
http://congannghean.vn/…/ngoi-nha-tri-tue-vun-dap…/index.htm
13/12/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *