tamsumoingay.com

Những nhạc phẩm của nhạc sĩ Bắc Sơn được trình bày trong buổi lễ nghệ sĩ tri âm của Nghệ sĩ Kim Cư

Những nhạc phẩm của nhạc sĩ Bắc Sơn được trình bày trong buổi lễ nghệ sĩ tri âm của Nghệ sĩ Kim Cương và nhà báo Thanh Hiệp
- Gió đưa bông sậy - Bích Thuỷ - Hạ Châu
- Còn Thương Rau đắng mọc sau hè
Nghệ sĩ Ngọc Huyền
30/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/thuy.truong.12177

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *