tamsumoingay.com

Tào Tháo có THIÊN THỜI Tôn Quyền có ĐỊA LỢI Lưu Bị có NHÂN HOÀ Khi bình minh bắt đầu con sư tử biết

Tào Tháo có THIÊN THỜI
Tôn Quyền có ĐỊA LỢI
Lưu Bị có NHÂN HOÀ
...
Khi bình minh bắt đầu, con sư tử biết rằng mình phải săn được mồi nếu không sẽ chết đói, ngược lại, con linh dương biết rằng phải chạy trốn khỏi kẻ thù thì mới tồn tại.Dù là sư tử hay linh dương thì khi một ngày mới bắt đầu, tất đều phải chạy và CHẠY BẰNG TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÌNH CÓ thì mới tồn tại được.
12/03/2019
2 bình luận:
Trần Quang Đại
12-03-2019, 02:24:24
Page này nh bài hay thật. Hay như ngày trc VTC có ctrình luận tam quốc :v
Phong Tạ
12-03-2019, 02:24:24
Page này được cái bàn cả chính sử chứ cứ theo La Quán Trung thì Thục phải mặc áo đỏ=))

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *