tamsumoingay.com

Trong mùa bão số 16 Diệu Hoa mong các vị phật tử giữ gìn sức khỏe cẩn thận và bình an ạ

Trong mùa bão số 16, Diệu Hoa mong các vị phật tử giữ gìn sức khỏe, cẩn thận và bình an ạ. Diệu Hoa xin tha thiết các vị phật tử trong thời mưa bão số 16 này thì tâm và miệng của chúng ta luôn thọ “ ÁN, XỈ LÂM” hoặc “Om, Xỉ lâm” ạ. Đây là mật chú thủ hộ thân người thọ và thân người khác ạ. Hãy vì lợi lạc cho chính mình và cho người thân cùng đất nước Việt Nam mà thọ chú này ạ. Các vị phật tử dùng pháp lành để cơn bão lớn thành áp thấp nhiệt đới, Diệu Hoa không xen vào nhưng đây là mật chú dễ thọ nhất trong các loại chú ạ. Mà lại lợi lạc lớn, tùy tâm mà xưng niệm. Xin hãy vì lợi lạc chúng sanh mà thường xưng niệm ạ.
14/03/2019
82 bình luận:
Phương Thúy Lê
14-03-2019, 02:21:13
Dạ, Nam mô a di đà phật
Nguyễn Ngọc Cương
14-03-2019, 02:21:13
Dạ, Nam Mô A Di Đà PhậtÁn xỉ lâmÁn xỉ lâmÁn xỉ lâmÁn xỉ lâmÁn xỉ lâmÁn xỉ lâmÁn xỉ lâm?????????
Đào Võ
15-03-2019, 04:29:26
Nam mô a di đà phật
Khải Huy Trịnh
15-03-2019, 04:29:26
NAM MO A DI ĐA PHAT NAM MO A DI ĐA PHAT NAM MO A DI ĐA PHAT
Nhuận Nga
16-03-2019, 04:39:04
Nam mô a di đà phật
Hòang Diệu
16-03-2019, 04:39:04
Nam Mo A Di Da Phat
Tuyet Phung
17-03-2019, 04:23:12
An xi lam. An xi lam. An, xi lam
Kieu My
17-03-2019, 04:23:12
A di da qhay
An Nhiên
18-03-2019, 04:23:50
ÁN XỈ LÂM ÁN XỈ LÂM ÁN XỈ LÂM ÁN XỈ LÂM ÁN XỈ LÂM ÁN XỈ LÂM ÁN XỈ LÂM ÁN XỈ LÂM ÁN XỈ LÂM ÁN XỈ LÂM ÁN SỈ LÂM ÁN XỈ LÂM ÁN XỈ LÂM ÁN XỈ LÂM ÁN XỈ LÂM ÁN XỈ LÂM
Nguyễn Thị Thắm
18-03-2019, 04:23:50
Nam Mô A Di Đà PhậtÁn,xỉ lâm , Án xỉ lâm ,Án xỉ lâm ,Án xỉ lâm ,Án xỉ lâm ,Án xỉ lâm ,Án xỉ lâm
Trần Thuận
19-03-2019, 04:17:42
Thọ trì như niệm Phật mọi lúc mọi nơi được k ạ
Diệu Hoa
19-03-2019, 04:17:42
Da,dung roi a, bai dang co noi ro ak
Trần Thuận
20-03-2019, 04:17:37
Dạ Nam Mô A Di Đà Phật
Dung Vu
20-03-2019, 04:17:37
Nam mô a di đà phật... Cam on dieuhoa rât nhieu...
Diệu Hoa
21-03-2019, 04:23:43
Dung Vu. Da. Nam mo a di da phat
Đoan Van Linh
21-03-2019, 04:23:43
Dạ nam mô a di đà phật.
Nguyễn Chí Nghĩa
22-03-2019, 04:14:05
A DI ĐÀ PHẬT .
Thanh Mai Lê Thị
22-03-2019, 04:14:05
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Khánh Thân
23-03-2019, 04:14:39
A di da phat
Nguyễn Minh Cận
23-03-2019, 04:14:39
Nam mô a di da phât.
Thanh Thảo
24-03-2019, 04:15:02
Dạ A Di Đà Phật Án xỉ lâm Án xỉ lâm Án xỉ lâm
Nguyễn Hằng
24-03-2019, 04:15:02
Dạ, nam mô a di đà phật
Lien Lam
29-03-2019, 04:06:13
Nam mô A Di Đà Phật
Huy Phan
29-03-2019, 04:06:13
AN XI LAM.NAM MO A DI DA PHAT
Nhẫn Tại Tâm
30-03-2019, 04:06:26
Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật
Ngoc Lethanh
30-03-2019, 04:06:26
Nam mô a di đà phật
Dau Tay
31-03-2019, 04:06:45
Nam mô a di đà phật
Chi Nam
31-03-2019, 04:06:45
An xi lam
Nguyễn Bạch
01-04-2019, 04:07:36
Nam mô a di da Phât
Nguyễn Ngọc
01-04-2019, 04:07:36
NAm Mô A Di Đà Phật
Tuyet Luong
02-04-2019, 04:06:00
NAM MO A DI DA PHAT NAM MO A DI DA PHAT NAM MO A DI DA PHAT
Dieu Thuong
02-04-2019, 04:06:00
*? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ?**? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ?**? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ?*
Hang Dinh
03-04-2019, 04:05:49
DẠ CON NAM MÔ A DI ĐÀ PHÂT
Phạm Chín
03-04-2019, 04:05:49
Nam mô quán thế âm bồ tát
Thiên Đường Không Xa
04-04-2019, 04:07:26
Nam mô a di đà Phật
Bùi Huệ
04-04-2019, 04:07:26
A di đa phât
Bui Liêụ
05-04-2019, 04:07:14
Dạ.nam mô a di đa phatÁn sỉ lâmÁn sỉ lâmÁn sỉ lâmÁn sỉ lâmÁn sỉ lâmÁn sỉ lâmÁn sỉ.lâm
Thủy Tiên
05-04-2019, 04:07:14
NAM MÔ A Di ĐÀ PHẬT
Nhuận Tường
06-04-2019, 04:12:16
Nam Mô A Di Đà Phật
Nguyễn Ngọc Trân
06-04-2019, 04:12:16
Adidaphat
Hoài Nam
07-04-2019, 04:13:10
Nam Mô A Di Đà Phật
Nguyễn Thúy Loan
07-04-2019, 04:13:10
Nam mô a di đà phật
Dung Chi
08-04-2019, 04:10:38
Nam mô a di đà phat. Nam mô a di đà phat. Nam mô a di đà phat.
Hoang Anh
08-04-2019, 04:10:38
Nam mo a di da phat
Vô Thường
09-04-2019, 04:10:43
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Cuong Vo
09-04-2019, 04:10:43
Nam mo a di da phat
Diệu Âm Khánh Hiền
10-04-2019, 04:11:28
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
Bửu Ngố
10-04-2019, 04:11:28
Án , Xỉ LâmOm , Xỉ Lâm
Trương Tứ
11-04-2019, 04:09:51
Án xỉ Lâm
Shay La
11-04-2019, 04:09:51
om xỉ lâm
Tuan Thai
12-04-2019, 04:10:38
A di da phat
Xá Nguyen Thi
12-04-2019, 04:10:38
CON NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬTCON NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬTCON NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Bong Nguyen
13-04-2019, 04:10:42
Nguyenbong
Thi Thu Tran
13-04-2019, 04:10:42
Nam mo a di da phat
Love Sory
14-04-2019, 04:09:39
Nam mô a di đa phât
Trung Kiên Lê
14-04-2019, 04:09:40
Nam mô a di đà phật Nam mô a di đà phật Nam mô a di đà phật
Hai Ngan
15-04-2019, 04:07:32
Nam mo a di da phat nam mo a di da phat nam mo a di da phat nam mo a di da phat nam mo a di da phat
Lý Vien
15-04-2019, 04:07:32
卍 - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT- 卍卍 - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT- 卍卍 - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT- 卍
TyTy Keora
16-04-2019, 04:07:13
Nam mô a di da phật nam mô a di da phật nam mô a di da phật
Lam Le Khanh Lam
16-04-2019, 04:07:13
Nam mô a di đa phật..
Tâm Minh
17-04-2019, 04:07:08
Na mô a di đà phật!
Tang Zhenfu
17-04-2019, 04:07:08
Da Nam Mo A Di Da Phat !
Diep Baolong
18-04-2019, 04:07:20
Nam mô a di đà phật
Huynh Thi Chi
18-04-2019, 04:07:20
Nam mo a di da phat con lai quan am cuu kho cuunan cho the giang nay binh an cho tat ca van dan douc au an la nh
Tuyet Phung
19-04-2019, 04:06:11
Nguyên thi tat linh cau tat ứng. Nam Mo a di da Phat
Nguyễn Ánh
19-04-2019, 04:06:11
Án, xỉ lâm Án, xỉ lâmÁn, xỉ lâm
Cat Bui
20-04-2019, 04:04:46
nam mô a di đà phật
Viet Quang To
20-04-2019, 04:04:46
Nam mo ADIDAPHAT.
林如意
21-04-2019, 04:05:10
NAMMOADIDAPHATNAMMOADIDAPHATNAMMOADIDAPHAT
Tây Phương Cực Lạc
21-04-2019, 04:05:10
A di đà phật
Tuyet Mai
22-04-2019, 04:04:35
Nam mô a di đà phật
Trang Ngo Trang Ngo
22-04-2019, 04:04:35
Neu tho tri di dung nam ngoi nhu vay tam minh kg duoc thanh tinh,
Diệu Hoa
23-04-2019, 04:04:30
Da. Nam mo a di da phat. Tâm ko thanh tịnh là do ko buông bỏ các tạp niệm đời thường ạ. Nếu nhiếp tâm buông bỏ sẽ dc thanh tinh cô ạ
Khoa Le
23-04-2019, 04:04:30
NAM MO DIDA PHAT
Ngoan Ngoan Le
24-04-2019, 04:05:18
A DI ĐÀ PHẬT
Hai Nguyenvan
24-04-2019, 04:05:18
Nam mô quán thế âm bồ tát
Mai Thuý nhật
25-04-2019, 04:05:20
Nam mô a di đà phật
Ngô Mừng
25-04-2019, 04:05:20
A Di Đà Phật
Lê Lợi
26-04-2019, 04:04:38
Nam mô a di đà phật
Hồng Phượng
26-04-2019, 04:04:38
ADIDAPHAT
Nguyễn Hạ
27-04-2019, 04:04:14
A di đà phật
Diệu Âm Thanh Tịnh
27-04-2019, 04:04:14
A Di Đà Phật

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *