tamsumoingay.com

VỀ YÊN TỬ Núi đứng mơ màng trong khói sương Rừng xanh trầm mặc giấc nghê thường Con về quỳ xuống lòn

VỀ YÊN TỬ Núi đứng mơ màng trong khói sương Rừng xanh trầm mặc giấc nghê thường Con về quỳ xuống lòng Yên Tử Cúi lạy từ tôn giữa phật đường Hạnh phúc dâng trào theo tiếng kinh Trang nghiêm lời nguyện với tâm mình Từ vô lượng kiếp bao lầm lổi Xin phật từ bi lượng tội tình Chấp ngã trầm luân lạc bến bờ Như dòng nước mõi nhớ nguồn xưa Mang thân hèn mọn về chân phật Hối cải từ tâm thỏa đợi chờ Con mãi đi tìm giữa có không Giữa bao còn mất nặng vương lòng Môt đời gieo gặt trong oan trái Vay trả đa mang nợ chất chồng Tham ái vô minh nặng bước đời Con như thuyền nhỏ vượt trùng khơi Tình vui gang tấc sầu muôn dặm Dâu bể người đi chẳng đợi người Con lạc loài qua vạn ngã đường Mắt trần khô lệ với tang thương Nghe trong chiếc bóng vô thường đó Mòn mõi mê đồ cát bụi vương Con trở về đây giữa đất trời Chuộng trầm tỉnh giác mộng tàn rơi Lời kinh khai mở tình vô ngã Soi sáng từ tâm thấy phật cười Du Tử Huỳnh 22/08/2016
23/08/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *